Svetsning

Kontaktperson

Per-Erik Ärneteg
info@alltech.tv
070-593 44 22

Alltech är specialiserade på svetsning och detta är en naturlig del i vårt erbjudande.
Du kan anlita oss för att svetsa ihop dina produkter efter behov. Dessutom kan du anlita oss för svetsmontage och skicka oss dina delar så svetsar vi enligt beskrivning.

Vår utrustning är av märket Esab och Orlicon.

Vi svetsar i mig, tig samt mag.